TAG

At få lavet nyt tag er en større omkostning, så her er det vigtig, at du undervejs er tryg og kan se projektet skride rigtigt frem. Vi laver mange forskellige typer så som tegl, pap med og uden lister, skiffer, zink/kobber og eternittag.

Der vil før påbegyndelse blive aftalt, hvorledes det hele skal foregå, både hvad angår tidsperspektiv og betaling i rater. 

Undervejs kan der opstå uforudsete ting i gamle spær mm, og inden der påbegyndes ændringer, vil du altid have en tæt dialog med IBSEN byg og design. De bedste og mest miljørigtige løsninger vil fremlægges inden opgaven påbegyndes. 

1/20